Gedragsproblemen kind

Mijn kind is boos

Wat zijn gedragsproblemen?

Merk jij aan je kind dat hij vaak en snel boos wordt? Is je kind ook vaak geïrriteerd? Moet je hem op zijn gedrag wijzen door en/of hoor je van de leerkracht dat hij dit vaak moet doen? Reageert je kind ook gemeen door bijvoorbeeld lelijke woorden te gebruiken, te schoppen of te slaan? Dan is het mogelijk dat je kind problemen met zijn gedrag heeft.

Wanneer je kind zo vaak last heeft van opstandig of agressief gedrag dat het dagelijkse dingen verstoort, kan je van een gedragsstoornis spreken. Je kind wordt bijvoorbeeld vaak de les uitgestuurd of heeft regelmatig ruzie met jullie als ouders of eventueel met zijn broer/zus. Misschien spreek je wel van agressief gedrag tegen ouders.
Er zijn twee soorten gedragsstoornissen te onderscheiden:

  • Oppositionele-opstandige gedragsstoornis (ODD): Je verzet je vaak tegen de regels, bent snel driftig en vaak boos. Deze reacties heb je herhaaldelijk en duren vaak langere periodes. ODD wordt vaak pas vastgesteld vanaf 4 jaar.
  • Normoverschrijdend-gedragsstoornis (CD): De kenmerken van deze stoornis zijn vaak erger dan bij ODD en zijn: agressief gedrag, vernielen van spullen, bedrog of diefstal, het ernstig overtreden van regels als spijbelen en weglopen van huis. Vaak gaat dit gepaard met AD(H)D en het achterlopen in de ontwikkeling van je vaardigheden.

Impact
Een gedragsstoornis heeft vaak grote, negatieve impact op de omgeving en de ontwikkeling van je kind. Vaak heeft je kind ook last van leerproblemen, wisselende stemmingen en het kan zelfs gepaard gaan met verslavingsproblematiek op een latere leeftijd.

Waar kan ik mee helpen?
Ik kan je helpen wanneer er vermoedens zijn van een vorm van gedragsproblemen (kind tot 12 jaar). Samen zullen we kijken hoe we het beste om kunnen gaan met het bestrijden en verminderen van symptomen, waardoor er thuis, op school en bij andere activiteiten beter gefunctioneerd kan worden. Hier worden jouw ouders ook bij betrokken. 

Tips (voor ouders)

Wil je hulp bij gedragsproblemen (zoals agressief gedrag) van je kind? Ik kan aangeven welke tips voor het kind het beste passen bij het beter omgaan met gedragsproblemen.
Hier alvast wat algemene tips:

  • Zorg voor veel duidelijkheid en structuur in huis.
  • Maak een duidelijke lijst met regels en wees consequent in het hanteren van de regels.
  • Bespreek manieren om met boosheid om te gaan: weglopen, tot 10 tellen, in een stressbal knijpen.
  • Probeer vooral positieve aandacht te geven, maar grijp in als gedrag niet kan.
  • Maak gebruik van een time-out of een passende, maar niet te zware straf.

Wanneer je met je handen in je haar zit met de (beginnende) gedragsproblemen van je kind, neem dan contact met me op!