Gedragsproblemen peuter

Om te spreken van een kind met gedragsproblemen, voelt het vast nog vroeg… maar toch kan je met je handen in je haar zitten als je peuter van bijv. 3 jaar helemaal verandert in een boos kindje die zijn zin doordramt, erg driftig kan worden en slecht naar je luistert. Alhoewel het in de fase van de ontwikkeling van je kind past, is het lastig om adequaat te reageren. Daarnaast is het lastig inschatten of het past bij de ontwikkeling of dat het toch wel opvallend is. 

Peutertijd: tussen de 1,5 en 4 jaar
In deze levensfase willen kinderen steeds meer zelf bepalen en zelf kiezen. Ze worden zich meer en meer bewust van hun eigen ik. Kinderen leren in de peutertijd steeds beter praten en kunnen beter aangeven wat zij willen en hoe zij zich voelen. Ze kunnen daarbij ook driftig en koppig gedrag laten zien wanneer ouders hen iets verbieden. Deze levensfase wordt daarom ook wel eens de peuterpuberteit genoemd. 

Peuterpuberteit
In deze fase leren peuters emoties kennen zoals schuldgevoelens, schaamtegevoelens, twijfel, trots, verlegenheid en jaloezie. Naast hun eigen gevoelens en emoties leren zij ook om te gaan met, en te reageren op de gevoelens en emoties van anderen. En ontwikkelen zij gevoelens van empathie.
Het spelgedrag van een peuter is egocentrisch. Een peuter is nog niet in staat tot daadwerkelijk samenspel, omdat het hem nog niet lukt zich in een ander te verplaatsen. Bij peuters zie je veel fantasiespel. Peuters van 3 jaar 

Kenmerkende opvoedingsvragen, en situaties waarbij ik je kan helpen:

 • mijn kind heeft een zeer eigen wil
 • mijn kind kan erg driftig gedrag vertonen
 • mijn kind wil geen avondeten eten
 • mijn kind luistert slecht
 • mijn kind is ongehoorzaam
 • mijn kind is erg druk
 • mijn kind vraagt veel aandacht
 • mijn kind komt niet af van zijn speen
 • mijn kind klimt ’s avonds altijd uit bed
 • mijn kind plast nog in zijn bed
 • mijn kind is overdag nog niet zindelijk
 • mijn kind bijt en slaat andere kinderen
 • mijn kind huilt snel
 • mijn kind is eenkennig
 • mijn kind is erg stil
 • – mijn kind zoekt weinig contact met andere kinderen

Wanneer je met je handen in je haar zit met de (beginnende) gedragsproblemen van je kind, neem dan contact met me op!