Kies Lorraine - School

Hallo school, is het soms lastig om met ouders op een fijne, maar duidelijke manier te praten over een leerling? Zie je er als school tegen op om weer een gesprek aan te moeten gaan over een bepaald gedrag, een capaciteit van een leerling of pittige situaties op school of in de klas? Dan kan het handig zijn iemand die onafhankelijk is erbij te betrekken, om te praten over oplossingen en mogelijkheden, i.p.v. alleen maar te focussen op wat niet goed gaat.
Ik kan een fijne, onafhankelijke schakel zijn tussen school, ouders en het kind. Mijn vermogen om ieders verhaal te horen en in kaart te brengen om de juiste beslissing voor het kind te maken, kan bijdragen aan een verdere goede samenwerking tussen alle belangrijke schakels rondom het kind op school.