Kind met AD(H)D

Mijn kind is druk

Kan je kind zich moeilijk concentreren? Raakt hij snel afgeleid? En is hij soms hyperactief (m.a.w. Zie je een extreem druk kind)? Zie je veel druk gedrag bij je kind? Dit kunnen kenmerken van AD(H)D (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) bij je kind.

Wat is AD(H)D bij je kind?
AD(H)D is een aandachtstekortstoornis (ADD), eventueel gecombineerd met hyperactiviteit (H). AD(H)D kan bij je kind vanaf 6 jaar worden vastgesteld. Maar dit wil niet zeggen dat je er al eerder kan werken aan het impulsieve gedrag van je kind!

  • Welke vormen van ADHD bij je kind kan je herkenen?
    Het gecombineerde type (ADHD): problemen ervaren op het gebied van zowel aandacht en concentratie, als impulsief en overactief handelen
  • Het overwegend onoplettendheidstype (ADD): problemen ervaren met het vasthouden van concentratie en aandacht
  • Het overwegend hyperactief/impulsief type (H): problemen ervaren met betrekking tot impulsiviteit en/of rusteloosheid

Kenmerken van AD(H)D bij je kind
Er zijn verschillende kenmerken die typerend zijn voor AD(H)D bij je kind: concentratieproblemen en een korte spanningsboog, moeite hebben met aandacht erbij houden, impulsief gedrag, rusteloosheid, een grote dosis energie, niet goed kunnen plannen en ongeduldig zijn.

Impact
Elke vorm van AD(H)D bij je kind kan een behoorlijke impact hebben op het leven. Dingen als; vaak dingen kwijt zijn en aangesproken worden door de omgeving dat je kind niet zo druk moet zijn. Op school kan het probleem ontstaan dat er minder goed gescoord wordt op toetsen, en wordt het opletten in de klas als lastig ervaren. Soms is er ook sprake van onzekerheid, doordat er zo vaak aangesproken wordt op gedrag en vrienden maken op school niet zo makkelijk is. Op de lange termijn kan je kind wat achter gaan lopen in sociale en persoonlijke ontwikkeling (en er op latere leeftijd hinder van ervaren).

Waar kan ik mee helpen?
Ik kan je helpen wanneer er vermoedens zijn van een vorm van AD(H)D bij je kind. Is je kind druk en luistert hij niet? Samen zullen we kijken hoe we het beste om kunnen gaan met het bestrijden en verminderen van symptomen, waardoor er thuis en op school beter gefunctioneerd kan worden. Hier spelen ouders ook een grote rol. Eigenlijk praktisch gezegd; hoe kunnen we een een druk kind weer rustiger en geconcentreerder krijgen! 

Tips (voor ouders)
Ik kan aangeven welke tips voor het kind het beste passen bij het beter omgaan met AD(H)D. Enkele algemene tips:

  • Zorg voor structuur in de dag, maak gebruik van een agenda en zet alarmen in je telefoon voor herinneringen.
  • Maak lijstjes met verschillende dingen die je moet doen.
  • Beloon positief en gewenst gedrag en negeer ongewenst gedrag.
  • Zorg voor een rustige plek in huis waar je kind huiswerk kan maken en zich terug kan trekken.
  • Zorg voor duidelijke regels en grenzen en maak gebruik van een beloningssysteem.

Wanneer je met je handen in je haar zit met de (beginnende) gedragsproblemen / AD(H)D van je kind, neem contact met me op!