kind met autisme

Mijn kind is teruggetrokken

Wat is autisme?
Informatie komt via zintuigen binnen. Deze informatie gaat vervolgens naar de hersenen om verwerkt te worden. Wanneer je autisme hebt, wordt deze informatie verstoord op weg naar je hersenen. Dit zorgt ervoor dat dingen vaak op een andere manier verwerkt worden. In de praktijk kan dit betekenen dat je veel details onthoudt, maar moeite hebt hiervan één geheel te maken of alles in een gesprek met iemand heel letterlijk neemt.

Kenmerken van autisme bij je kind
De problemen die kinderen met autisme ervaren, kunnen op verschillende gebieden voorkomen (en in verschillende mate):

  • Beperking in sociaal contact: moeite met non-verbale communicatie, denk aan het maken van oogcontact, het aflezen van gezichtsuitdrukkingen of het maken van vriendschappen
  • Beperking in taalontwikkeling/communicatie: laat leren spreken of dingen die gezegd worden heel erg letterlijk nemen (waardoor er vaak miscommunicatie ontstaat)
  • Herhalend gedrag en spel: problemen op het gebied van gedrag, bijvoorbeeld veel moeite hebben met verandering, of het hebben van bepaalde tics

Impact autisme op je kind
Elke vorm van autisme heeft een behoorlijke impact op een leven. Kinderen met autisme worden vaak niet begrepen door de omgeving, ze hebben weinig sociale contacten en kinderen kunnen zich onzeker voelen. Ook als ouders moet je een manier vinden om hiermee om te gaan, want de ontwikkeling van je kind verloopt wat anders. Naarmate je kind ouder wordt, kan het zijn dat hij manieren aanleert om hier zelfstandig mee om te gaan.

Waar kan ik mee helpen?

Ik kan jouw kind helpen in het om leren gaan met zijn probleem. Ik kan zowel het systeem om het kind, als jouw kind uitleggen wat de stoornis inhoudt en wat dit betekent voor het dagelijks functioneren. Daarnaast help ik je bij het versterken van sociale vaardigheden en het verminderen van angst- of stemmingsproblemen en dwangmatig gedrag.

Tips (voor ouders)

Ik kan aangeven welke tips voor het kind het beste passen bij het beter omgaan met autisme. Enkele algemene tips:

  • Kinderen met autisme leren in stapjes, dit vergt veel inlevingsvermogen, aanpassingsvermogen en geduld. Probeer dit te accepteren en op te brengen voor je kind.
  • Biedt structuur en zorg voor dagelijkse routine. Een herkenbare en overzichtelijke leefomgeving is prettig voor kinderen met autisme.
  • Vraag één ding tegelijk zodat je kind alles stap voor stap kan ondernemen.
  • Gebruik concrete en duidelijke taal en spreek in korte zinnen. Op deze manier verloopt de communicatie met je kind het beste.
  • Waarschijnlijk kan je kind zich moeilijk verplaatsen in de situatie van een ander, probeer hem/haar daarbij te helpen.

Wanneer je met je handen in je haar zit met de (beginnende) gedragsproblemen van je kind, neem dan contact met me op!